Inverter SMA – Sunny Boy (3.0 – 3.6 – 4.0 – 5.0 KW)

  • Khả năng truyền thông tương lai bằng Ethernet và WLAN
  • Tự động cập nhật biến tần
  • Chọn giữa giám sát địa phương và trực tuyến thông qua Sunny Portal và Sunny Places
  • Tương thích với các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh và SMA
đọc tin...