Quảng Nam: Công suất lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà đạt 3 MWp

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và chỉ đạo phát triển nguồn điện mặt trời của EVN, EVNCPC.

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lắp đặt 20 hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) tại trụ sở các Điện lực và trạm 110kV với tổng công suất 700 kWp. Sản lượng điện phát ra hàng tháng ước tính giá trị trung bình đạt được 166 triệu đồng. Phần lớn sản lượng điện này được sử dụng trực tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của PC Quảng Nam, phần điện năng thừa không sử dụng được phát lên lưới điện.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Công ty đã phối hợp các đơn vị trong EVNCPC hỗ trợ lắp đặt miễn phí hệ thống ĐMTMN cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh với công suất 47 kWp; đồng thời đã tổ chức đấu nối và lắp đặt hệ thống đo đếm 2 chiều cho 242 hệ thống ĐMTMN của các hộ dân trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất lắp đặt 2,2 MWp. Như vậy đến nay, công suất lắp đặt ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xấp xỉ 3 MWp.

Việc phát triển và đưa vào vận hành các hệ thống ĐMTMN tại Quảng Nam đã góp phần tiết kiệm các nguồn năng lượng truyền thống và bảo vệ môi trường, tạo mô hình trực quan điển hình cho việc tuyên truyền, khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng điện mặt trời. Lắp đặt hệ thống ĐMTMN cũng góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia, từng bước hiện thực hóa hợp phần thứ 4 “Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo”, cụ thể hóa giải pháp tìm kiếm nguồn năng lượng sạch thay thế và ứng dụng vào thực tiễn.

Bài viết liên quan