Nhu cầu phát triển điện mặt trời ở Phú Yên khá mạnh mẽ

Đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các nhà đầu tư đã đưa vào vận hành 5 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 450 MWp.

Điện mặt trời mái nhà (ảnh) có công suất nhỏ hơn 1 MWp gồm 153 địa điểm với 2.894 kWp.

Trong đó, 85 khách hàng phát triển trước 30.6.2019 được ngành điện thanh toán tiền mua điện dư; 47 khách hàng phát triển sau 30.6.2019 đang chờ hướng dẫn của các cấp.

Bài viết liên quan